Isu-isu Pendidikan

Konsep Falsafah, Pendidikan, & Falsafah Pendidikan

Falsafah mengandungi;

 • matlamat,
 •  corak dan kaedah pendidikan,
 • ciri-ciri dalam diri individu
 • skop yang dirangkumi oleh proses pendidikan

What is Philosophy of Education?

To understand what philosophy of education is, it is necessary to gain an understanding of what philosophy is, since philosophy of education is simply philosophy about education.

Definisi Falsafah

 • Philosophia (Yunani kuno) cinta kepada kebijaksanaan atau hikmah.
 • Falsafah bukanlah hikmah itu sendiri, tetapi cinta terhadap hikmah dan berusaha untuk mendapatkannya.

KONSEP PENDIDIKAN

Konsep pendidikan sering diberi definisi atau dianalogikan dengan pelbagai pengertian:

 • “proses indoktrinasi”
 • “proses perkembangan potensi individu”
 •  “proses latihan”
 • “proses perlanjutan atau kesinambungan budaya”
 • “proses penitisan ilmu ke dalam diri”

Umumnya pendidikan boleh dihurai mengikut tiga perspektif:

 1. individu (psikologi)
 2. masyarakat (sosiologi)
 3. Falsafah