Review Books

  1. ICT DAN ISLAM by Prof. Dr. Mohamad Fauzan Noordin

ICT dan Islam meliputi falsafah ICT dan Islam, Al-Quran dan Hadis sebagai panduan etika ICT, keselamatan dan privasi, Qalam sebagai infostruktur, perisian insan, perisian hati, pekerja ilmu kepada pekerja bijaksana dalam ICT, e-kerajaan: kepercayaan, ketelusan dan akauntabiliti serta ICT dan Islam sebagai langkah ke hadapan. Pada dasarnya, ICT dan Islam bukan sahaja menjelaskan hubngan antara ICT dan Islam tetapi juga menyediakan penyelesaian kepada ummah dan dunia.